Rosa Bonora Arnal

Rosa Bonora Arnal – Recepcionista de la Clínica de Fisioterapia L’Estiuet